Aanmelden

Het hele jaar door starten er nieuwe cursusgroepen en is instromen/starten mogelijk. Het cursusseizoen loopt van begin september tot en met half juli. 

Als je je wilt inschrijven voor een cursus, dan volg je eerst een introductie. Hierin leer je de basisprincipes van Pilates. We leggen uit, laten je ervaren wat Pilates is en wat het voor jou kan betekenen. Er is dan veel ruimte voor jouw individuele situatie en vragen. Na de introductie kun je instromen in een van de beginnerscursussen (basis).  

Wil je je aanmelden voor een introductie neem daarvoor contact met ons op.

 

Inschrijven

Inschrijven doe je tot wederopzegging. Wil je met de lessen stoppen, dan geldt een opzegtermijn van twee maanden. Het cursusseizoen loopt van begin september t/m half juli, hierin wordt gedurende 40 weken les aangeboden. De lestarieven zijn afhankelijk van de frequentie van betaling.

Bij in/uitstromen tijdens het seizoen wordt de contributie berekend voor het werkelijke aantal te volgen/gevolgde lessen.

 

Algemene voorwaarden

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, voor de eerste van de maand.
 
Bij betaling in 11 termijnen geldt een opzegtermijn van twee maanden. Bij betaling in 3 termijnen is de opzegtermijn twee maanden voor de eerstvolgende afschrijvingsdatum.
 
Tijdens de aangegeven vakantiedagen vindt er geen les plaats.
Restitutie van de contributie is in geen geval mogelijk.
Deelname aan de cursussen geschiedt op eigen risico.
Lessen die door ziekte of overmacht van de docent geen doorgang vinden, worden niet gerestitueerd. Dit is beperkt tot vier weken per cursusjaar, daarna vindt wel restitutie plaats.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform de privacyverklaring
 
Pilates Studio Arnhem is met nadruk geen opleidingsinstituut voor Pilatesdocenten. 
Het is dan ook niet toegestaan de informatie en/of oefeningen te gebruiken voor eigen beroepspraktijk (c.q. fitness-, sport-, Pilates-, Dans-, Yogalessen e.d.).