links

Privacy verklaring Pilates Studio Arnhem

 

Pilates Studio Arnhem hecht waarde aan de privacy van haar cursisten en de gebruikers van de website. Daarom gaan wij, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie die aan ons verschaft wordt. Op de website maken wij geen gebruik van cookies.

Persoonsgegevens

Pilates Studio Arnhem gebruikt alleen de persoonsgegevens door jou aan ons zijn verstrekt, via het aanmeldingsformulier of e-mail.

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

 Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om:

- een contract met jou te sluiten;

- in contact met jou te treden via de telefoon (ook WhatsApp); je te kunnen mailen; of om je een poststuk toe te laten komen. Dit geldt voor alle docenten die werkzaam zijn in de studio;

- voor de ledenadministratie/aanwezigheidslijsten. Hiervoor worden alleen je naam en telefoonnummer op een formulier geplaatst;

- de betaling van de contributie te kunnen verwerken. Dit gebeurt door gebruik te maken van IBanc, een offline-software-programma, waarbij geen persoonlijke data aan IBanc wordt verstrekt, noch extern wordt opgeslagen. Deze verwerking geschiedt geheel in eigen beheer, op de computer van de eigenaar van Pilates-Studio-Arnhem die hier als enige toegang toe heeft. De in IBanc aangemaakte incasso-opdrachten, worden ge-upload in een beveiligde omgeving van de ING-bank, zodat de opdrachten kunnen worden verwerkt.

Bijzondere Persoonsgegevens

Gegevens die je aan Pilates Studio Arnhem verstrekt over blessures, ziekten en lichamelijke klachten dienen uitsluitend ter informatie van de docent, zodat hier tijdens de les rekening mee kan worden gehouden en de oefeningen op een verantwoorde manier kunnen worden uitgevoerd. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld en alleen genoteerd op het aanmeldingsformulier dat in een afgesloten archiefkast bewaard wordt.

Delen persoonsgegevens met derden

Pilates Studio Arnhem deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit strikt noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Jouw gegevens zijn inzichtelijk voor: a. de accountant (tijdens het maken van een jaarrekening, hiervoor bestaat een verwerkingsovereenkomst), b. de ING-bank en c. de Nederlandse Belastingdienst. Voor het faciliteren van het e-mail-verkeer maken wij gebruik van de service van een provider waarmee ook een verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Verder worden jouw gegevens met niemand gedeeld.

Bewaartermijn van jouw gegevens

Aan het einde van een seizoen (midden juli) eindigt jouw inschrijving. Op dat moment wordt zowel het adresboek van IBanc als de ledenadministratie bijgewerkt. Wanneer je je niet opnieuw inschrijft, worden jouw persoonsdata uit de genoemde systemen verwijderd. Het inschrijfformulier en de transactiedata blijven, conform de administratie-/bewaarplicht van de Belastingdienst, nog zeven jaar bewaard. Deze worden bewaard in een afgesloten, metalen archiefkast. Na zeven jaar worden ook deze data zorgvuldig vernietigd.

Recht op wijziging of verwijdering van je gegevens

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. Ook kun je vragen om je gegevens te laten verwijderen (uitgezonderd gegevens die vallen onder de wettelijke bewaarplicht en/of voor inschrijving strikt noodzakelijke gegevens). Hiervoor volstaat een korte mail met het verzoek hierom.

Vragen en feedback

Voor vragen, feedback, of het wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd contact met ons op nemen:

Pilates Studio Arnhem

Anke BriƩll

Johan de Wittlaan 256

6828 WS Arnhem

06-42 60 30 55

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it