cursusvoorwaarden_2

Cursusvoorwaarden

Opzegging van de cursus dient schriftelijk te geschieden voor de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden (bij termijnbetaling geldt 2 maanden voor de eerstvolgende afschrijvingsdatum).
Tijdens de aangegeven vakantie en feestdagen vindt er geen les plaats.
Restitutie van de contributie is in geen geval mogelijk.
Deelname aan de cursussen geschiedt op eigen risico.
Lessen die wegens ziekte van de docent geen doorgang vinden, worden niet gerestitueerd.  
Dit is beperkt tot vier weken per cursusjaar, daarna vindt wel restitutie plaats.

Pilates Studio Arnhem is met nadruk geen opleidingsinstituut voor Pilatesdocenten.  
Het is dan ook niet toegestaan de informatie en/of oefeningen te gebruiken voor eigen
beroepspraktijk (c.q. fitness-, sport-, Pilates-, Yogalessen e.d.).