na_zwangershap

Pilates na de zwangerschap

Na de zwangerschap is Pilates zeer geschikt om de spieren die door de zwangerschap verzwakt zijn, weer op te bouwen. Dit kan zowel na een natuurlijke bevalling als na een keizersnede. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk om direct in de groepslessen in te stromen. Soms is het aan te raden om eerst een aantal individuele lessen te volgen. Neem bij twijfel eerst contact op met ons voor een advies.

De aandacht in de training na de zwangerschap gaat in eerste instantie uit naar de diepliggende buikspier en de bekkenbodemspieren. Vaak is het gevoel voor het eigen lichaam na de geboorte van een kind sterk veranderd. Spieren die voor de zwangerschap makkelijk te controleren waren, lijken wel verdwenen te zijn. Het vraagt enige aandacht en geduld om weer de nodige controle en het bewustzijn over deze spieren terug te krijgen.
Het gerichte trainen van de diepliggende buikspier en de bekkenbodemspieren heeft een sterk preventieve werking op eventueel later optredende problemen zoals incontinentie en rugpijn.

Soms is training alleen niet genoeg. Pilates Pilates Studio Arnhem onderhoudt goede contacten met verschillende fysiotherapeuten, bekkenbodemspecialisten en osteopaten.  Wij kunnen, waar nodig, samen met de behandelende arts of therapeut een trainingsprogramma opstellen.

De Pilates-lessen na de zwangerschap zijn bedoeld om weer fit te worden. Indien je dit wilt kun je daarna instromen in de reguliere groepslessen.

Voor advies en verder informatie neem contact met ons op.